GVR :: Genius Viet Rap

Đang tải...
  1. Anouncements

   Thông báo về sự kiện và hoạt động của GVR
   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   2,520
   Mới nhất: Welcome Back Artist ! Nightz, 4/10/15
   RSS
  2. Complain & Request

   Nơi góp ý và than phiến về GVR
   Đề tài thảo luận:
   84
   Bài viết:
   2,105
   RSS
  1. Eventz

   Những sự kiện Offline tuyệt vời của GVR.VN
   RSS
  1. Next Generationz

   Những nghệ sĩ tương lai
   Đề tài thảo luận:
   171
   Bài viết:
   1,731
  2. Super Memberz

   SupaMemberz
   Đề tài thảo luận:
   195
   Bài viết:
   4,291
   RSS
  1. Trackz & Snippetz

   Các sản phẩm hiện thời và quá khứ của các Artists, NextGen GVR. Chấp nhận post những bài cũ của những Artist cũ. Ngoài ra, post sai nội quy, xóa ngay lập tức.
   Đề tài thảo luận:
   397
   Bài viết:
   10,093
   RSS
  2. Videoz

   sản phẩm của GVR
   Đề tài thảo luận:
   80
   Bài viết:
   1,041
   RSS
  3. Beatz

   sản phẩm của GVR và Beat hay có chọn lọc
   Đề tài thảo luận:
   342
   Bài viết:
   1,988
   RSS
  1. VietRap

   Nơi bàn luận về Việt Rap.
   Đề tài thảo luận:
   5,156
   Bài viết:
   49,981
   RSS
  2. Worldwidez Rap

   Thông tin về AE trên thế giới
   Đề tài thảo luận:
   938
   Bài viết:
   3,557
   RSS
  3. Life Styles Activitiz

   Hiphop,Grafiti,Skate ... những hoạt động ngoài trời
   Đề tài thảo luận:
   135
   Bài viết:
   860
   RSS
  4. Guide & Tutorialz

   Nơi tổng hợp những bài hướng dấn về nhạc , hát , thu âm ...
   Đề tài thảo luận:
   160
   Bài viết:
   2,419
   RSS
  1. Chém gió

   Làm quen , Chém gió & nói nhảm ở đây
   Đề tài thảo luận:
   1,149
   Bài viết:
   20,626
   RSS
  2. Galleriz

   Hàng nóng , Hàng lạnh ... ảnh ọt cho zô đây
   Đề tài thảo luận:
   333
   Bài viết:
   12,683
   RSS
  3. Life Stylez

   Thời trang , hội họp , chơi bời , tụ tập , đập đá phá bia ...
   Đề tài thảo luận:
   210
   Bài viết:
   4,672
   RSS
  4. Super Market

   Mua bán trao đổi ... đủ thứ ở đây
   Đề tài thảo luận:
   278
   Bài viết:
   3,744
   RSS