GVR :: Genius Viet Rap

Đang tải...
  1. Anouncements

   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   2,519
   Mới nhất: Urban Music Party kimdong, 18/7/14
  2. Complain & Request

   Đề tài thảo luận:
   81
   Bài viết:
   2,098
  1. Next Generationz

   Đề tài thảo luận:
   162
   Bài viết:
   1,706
  2. Super Memberz

   Đề tài thảo luận:
   199
   Bài viết:
   4,288
  1. Trackz & Snippetz

   Đề tài thảo luận:
   351
   Bài viết:
   9,989
  2. Videoz

   Đề tài thảo luận:
   56
   Bài viết:
   1,005
  3. Beatz

   Đề tài thảo luận:
   307
   Bài viết:
   1,912
   Mới nhất: G - Funk Instrumental By Boomba Ê Viu, 31/7/14 lúc 20:08
  1. VietRap

   Đề tài thảo luận:
   4,962
   Bài viết:
   49,577
   Mới nhất: For My Homie - Wsk Ft Imagine rap123, 31/7/14 lúc 11:13
  2. Worldwidez Rap

   Đề tài thảo luận:
   935
   Bài viết:
   3,557
  3. Life Styles Activitiz

   Đề tài thảo luận:
   132
   Bài viết:
   857
  4. Guide & Tutorialz

   Đề tài thảo luận:
   154
   Bài viết:
   2,414
  1. Chém gió

   Đề tài thảo luận:
   1,104
   Bài viết:
   20,507
   Mới nhất: Cần Tư Vấn Mua Micro hj3u, 28/7/14 lúc 10:51
  2. Galleriz

   Đề tài thảo luận:
   328
   Bài viết:
   12,665
   Mới nhất: Lil Zick 2013 =))))))))))) Zick, 23/7/14
  3. Life Stylez

   Đề tài thảo luận:
   203
   Bài viết:
   4,679
   Mới nhất: Võ Lâm Tây Nguyên Bể Bỏ, 4/6/14
  4. Tiếng hát thành viên

   Đề tài thảo luận:
   1,504
   Bài viết:
   11,776
   Mới nhất: [lifez] Cho Tôi Thoải Mái - Mohbee (video) MOHBEE, 28/7/14 lúc 15:40