Urban Music

GVR :: Genius Viet Rap

Đang tải...
  1. Anouncements

   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   2,519
   Mới nhất: Urban Music Party kimdong, 18/7/14 lúc 03:32
  2. Complain & Request

   Đề tài thảo luận:
   81
   Bài viết:
   2,098
  1. Next Generationz

   Đề tài thảo luận:
   162
   Bài viết:
   1,706
   Mới nhất: Forever Legend- Double N, bandcamp link DoubleN, 22/7/14 lúc 03:08
  2. Super Memberz

   Đề tài thảo luận:
   199
   Bài viết:
   4,288
  1. Trackz & Snippetz

   Đề tài thảo luận:
   350
   Bài viết:
   9,986
   Mới nhất: Concealed Words - Kancc ft. Huniixo DoubleN, 22/7/14 lúc 03:17
  2. Videoz

   Đề tài thảo luận:
   56
   Bài viết:
   1,005
  3. Beatz

   Đề tài thảo luận:
   302
   Bài viết:
   1,904
   Mới nhất: Ở lại đây với con- Beat, link youtube Tk_maniac, 18/7/14 lúc 15:01
  1. VietRap

   Đề tài thảo luận:
   4,956
   Bài viết:
   49,567
  2. Worldwidez Rap

   Đề tài thảo luận:
   935
   Bài viết:
   3,557
  3. Life Styles Activitiz

   Đề tài thảo luận:
   132
   Bài viết:
   857
  4. Guide & Tutorialz

   Đề tài thảo luận:
   154
   Bài viết:
   2,414
  1. Chém gió

   Đề tài thảo luận:
   1,102
   Bài viết:
   20,496
   Mới nhất: Lính Mới Tập Chơi Rap Rok2, 24/7/14 lúc 11:02
  2. Galleriz

   Đề tài thảo luận:
   328
   Bài viết:
   12,665
   Mới nhất: Lil Zick 2013 =))))))))))) Zick, 23/7/14 lúc 11:23
  3. Life Stylez

   Đề tài thảo luận:
   203
   Bài viết:
   4,679
   Mới nhất: Võ Lâm Tây Nguyên Bể Bỏ, 4/6/14
  4. Tiếng hát thành viên

   Đề tài thảo luận:
   1,500
   Bài viết:
   11,761
   Mới nhất: Tập Rap :d MOHBEE, 23/7/14 lúc 10:05
  5. Super Market

   Đề tài thảo luận:
   282
   Bài viết:
   3,840